Nezařazené

Lidský faktor

Technické zabezpečení horolezce musí být na takové úrovni, aby dokázalo pokrýt tzv. lidský faktor. Každý člověk je totiž omylný, chybuje však nejčastěji v krizových situacích, anebo pod psychickým či fyzickým tlakem. Není nutné popisovat, že horolezci jsou vystaveni tlaku podobnému, jako piloti dopravních letadel. Nečekaný pád může přijít v okamžiku, kdy nejsme myšlenkami soustředěni na problematickou situaci, a vězte, že s těmi se horolezci potýkají neustále.
vrchol hory.jpg

Prověšené lano

To bývá nejčastější příčinou pádů a smrtelných úrazů. Dochází k tomu v situacích, kdy prvolezec podcení prověšení lana, stejně tak je tomu u jistící osoby. Provaz se prověšuje i v důsledku špatné obsluhy jistítek (kladek a blokantů). Paradoxně dochází k těžkým úrazům většinou na počátku lezení, kdy je lano příliš uvolněné u jištění prvolezců. Velmi častou, přesto nebezpečnou situací, je nevhodně vyměřená délka volného lana, kterou prvolezec nabírá ještě před zacvaknutím do expresní smyčky tvořené dvěma karabinami.

Tři principy

Logice tří principů se říká „život nebo smrt“. Vznikla na základě mnohaletých zkušeností lezců, kteří se vydávají na umělé stěny i do horského masivu. Tuto mnemotechnickou pomůcku lze přirovnat k židli – trojnožce. Jestliže trojnožce uhnije (rozpadne se) jedna noha, skácí se, protože zbývající dvě ji neudrží.
Princip č. 1 – jistící lezec musí dbát na brzdící ruku. Brzdné lano (to co vychází z jistítka volně) je v tu chvíli dostatečně napnuto mezi brzdící rukou a jistítkem. Pustit brzdící vlákno třeba jen na okamžik, může skončit tragicky.
Princip č. 2 – jistítko je konstruováno s brzdícím mechanismem, který nesmí být omezen žádnou mechanickou překážkou. Brzdící ruka však musí při pádu lezce vlákno udržet v takové poloze, aby samotný mechanismus brzdy byl funkční (jde o jistý drobný rádius, kde se lano přibrzdí, případně zasekne).
ochrana horolezce.jpg
Princip č. 3 – žádný alkohol a psychotropní látky, které omezují lidské reflexy. Jestliže je člověk „v pohodě“ a není pod vlivem alkoholu apod., má tzv. svírací reflex. Pokud totiž při pádu lezci hrozí, že by se mu lano vysmeklo z ruky, dlaně podvědomě ve zlomku sekundy reflexivně sevřou provaz a zároveň s ním trhnou směrem k tělu – k sobě, a to i tehdy, kdy je člověk k smrti vyděšený.