Lifestyle

Rys jako evropský král zvířat?

Žádný jiný savec nemá na našem území tak precizně vyvinutý zrak a sluch, jako právě rys. I když je populace těchto zvířat v našich krajinách kriticky nízká, není to jediný důvod, proč jej s těží spatříme na vlastní oči. Rys o vás bude totiž vědět na velkou vzdálenost a stihne s rezervou utéct .
kočka divoká

Největší Evropská kočkovitá šelma, která se chlubí váhou až třiceti kilogramů a téměř metrovou výškou. Obývá území od Portugalska, až po Tichý oceán napříč celou Sibiří. V Evropě byla většina populace vyhubena už v dávné historii. A tedy jak je tomu u téměř všech vzácných živočichů běžné, i rys bohužel doplatil na lidské pronásledování. Většinou už obývají pouze národní parky, nebo speciálně vytvořené rezervace pro tyto kočkovité šelmy. V České republice je důkazů o pobytu toho zvířete jen málo. Ale i přesto se občas vyskytnou na hranicí se Slovenskem v oblasti Beskyd, výjimečně i na Šumavě v Jižních Čechách.
Lov
Rys je velice bystrý, přežívá ve skrytých místech a obvykle loví v naprosté tichosti. Většinou hledá nebo trpělivě vyčkává na svou kořist. Pokud kořist spatří, opatrně se přiblíží a několika metrovými skoky zaútočí. Pokud neuspěje, nenamáhá se a nechá kořist utéct. Stejně ale jako jiné kočkovité šelmy, jako je například lev, svoji kořist zakousne do krku a během několika vteřin usmrtí.
rys červený
Čím se vlastně živí?
Hodně záleží na tom, kde se rys vyskytuje. Pokud se vyskytuje v oblasti, kde se nachází velká populace vysoké zvěře, pak loví především tu. Pokud loví černou zvěř, tak spíše mladé kusy. Velký divočák se dokáže rysovi úspěšně ubránit a takový pokus ho může stát i život.
Bernská úmluva na ochranu rysů
Tato šelma je na našem a slovenském území vysoce chráněna, označována tedy jako silně ohrožená a je zakázáno ji lovit. Ovšem i přesto se najde mnoho pytláků, kteří tuto šelmu stále střílejí pro jejich trofejní zisk.
Rys je úchvatné zvíře, zasluhující si velkou úctu a pokud jej chcete vidět na vlastní oči, můžete navštívit zoologickou zahradu, nebo střediska, která se zabývají chovem těchto zvířat. Poté můžete sami zhodnotit, zda opravdu patří mezi krále evropské přírody.