Zboží

Stavitelný výstružník pro finální operace zhotovení přesných otvorů

Vyhrubování a vystružování jsou ryze strojírenské termíny, s nimiž se setkávají již učni a studenti v rámci výuky na takto technicky zaměřených školách a učilištích. Pochopitelně pak své znalosti zúročí v praxi jako obráběči kovů, mechanici a seřizovači. Co vlastně tyto dva výrazy znamenají a proč se jim také věnuje náležitá pozornost?

sada nástrojů

Jak zhotovit přesné a hladké otvory

Vyhrubováním a vystružováním zhotovujeme velmi přesné otvory s hladkým povrchem, které přichází do styku s dalšími součástmi. Právě přesnost požadovaného rozměru a jakost povrchu rozhodují o tom, např. jak budou do sebe součástky zapadat, např. jde o upínání strojírenských nástrojů, uložení hřídelů v otvorech, usazení valivých a kluzných ložisek atp.

Již samotný název těchto procesů vám sděluje, že vyhrubování vytváří hrubší povrchy a vystružování je vždy konečný, finální proces zhotovení přesného otvoru válcového nebo kuželového. Nástroje těchto procesů jsou tedy výhrubníky a výstružníky.

ruční výstružník

Nejprve je třeba zhotovit otvor a ponechat část materiálu pro finální obrábění výhrubníky a výstružníky. Otvory mohou být předvrtávané vrtákem nebo ve formě odlitku, výkovku či výlisku.

Čím se liší výhrubníky od výstružníků

Výhrubník se jinak upíná a především má pouze tři až čtyři břity, zatímco výstružníky ke své práci potřebují břitů mnohem více. Výhrubník také obrábí otvor při vyšších rychlostech (otáčkách).

Výstružníků se vyrábí více typů, nejčastěji jde o strojní výstružník s upínacím morse kuželem, dále známe ruční výstružníky s velmi dlouhými břity pro přesné a snadné vedení nástroje napříč otvorem. Existuje také stavitelný výstružník I-nastroje.cz, tento nástroj se nastavuje pomocí matic, kdy se břity posouvají v drážce, dokud není nastaven požadovaný rozměr. Kromě válcových otvorů se vystružují i otvory kuželové, a to buď strojním, nebo ručním způsobem.